Open source

A(G)I voor iedereen

Fondant

Production-ready data processing made easy and shareable

Fondant aims to become the open-source hub for people to share and reuse data processing components and data pipelines. Today, Fondant is being used for a multitude of use cases, such as multimodal RAG and multi-agent workflows. In the future, Fondant will empower users to prepare data for AGI solutions.

Connexion

Connexion is het Python web framework waarmee je API-first kunt ontwikkelen. We onderhouden dit framework sinds 2021 en werken toe naar een grote 3.0 release. Met ongeveer 5 miljoen downloads per maand is het een hoofdbestanddeel van het Python API-ecosysteem.

Connexion Docs

Bekijk meer
Infrastructuur

Connexion Repository

Bekijk meer

Waarom we besloten hebben te helpen met het beheer van Connexion

Bekijk meer

Apache Beam

Apache Beam is een framework voor unified batch en streaming pipelines, dat vooral bekend is als het framework dat ten grondslag ligt aan Google Cloud Dataflow, maar kan worden gerund op bijna elke gedistribueerde processing backend zoals Apache Flink of Spark. We hebben Apache Beam naar Python 3 geport, ML inference functionaliteit toegevoegd en veel content gecreëerd voor de community.

Apache Beam Blogpost

Bekijk meer

Apache Beam AI/ML Docs

Bekijk meer

Apache Beam Repo

Bekijk meer

Hugging Face

We maken veel gebruik van Hugging Face in de oplossingen die we bouwen, maar we dragen er ook toe bij. Zo publiceerden we modellen, datasets en demo's voor de community. Bekijk onze Hugging Face space voor meer informatie.

Natural language processing

Detectie van Duitse toxische comments

Bekijk meer
Gestructureerde data

Dynamische prijszetting

Bekijk meer
Natural language processing

Semantisch zoeken demo

Bekijk meer
Natural language processing

Algemene voorwaarden samenvatter

Bekijk meer
Generatieve AI

Logo Generator

Bekijk meer

Github is de thuisbasis voor al onze open source code projecten. Bekijk onze Github-pagina voor een overzicht van al onze repositories.

Natural language processing

Explainable transformers met behulp van SHAP

Bekijk meer
Natural language processing

Neural Keyword Extraction

Bekijk meer
Natural language processing

Tekstverbetering met behulp van grootschalige LM's en prompt engineering

Bekijk meer
Natural language processing

Gender debiasing binnen datasets met behulp van CDA

Bekijk meer
Natural language processing

GPT2 Quantization met ONNXRuntime

Bekijk meer
Gestructureerde data

Vertex AI TensorBoard alternatief voor beperkte budgetten

Bekijk meer