Bouwen van betrouwbare
AI-oplossingen

Als een leider in de Artificiële Intelligentie werken wij er hard aan om ervoor te zorgen dat AI wordt ontworpen, ontwikkeld en ingezet ten dienste van het algemeen belang. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om veilige, betrouwbare en duurzame technologieën te bouwen serieus en hebben ethiek in onze manier van werken geïntegreerd.

Developing trustworthy AI solutions

De ontwikkeling van AI schept nieuwe mogelijkheden om het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren, maar roept ook nieuwe vragen op over de beste manier om eerlijkheid, interpreteerbaarheid, privacy en veiligheid in deze systemen in te bouwen. Daarom focussen wij ons op het juiste doen.

Wij werken samen met regeringen, de academische wereld en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de intelligente toepassing de wet- en regelgeving en de mensenrechten eerbiedigt. Wij onderzoeken de ontwerp- en technische aspecten om ervoor te zorgen dat er verklaarbare, transparante en betrouwbare oplossingen worden gebouwd. We kiezen steeds voor AI-projecten die leiden tot positieve sociale effecten en hebben binnen ML6 verantwoordelijke en duurzame werkmethoden geïmplementeerd. Wij helpen organisaties bij het invoeren van betrouwbare AI en bieden waar nodig onze ondersteuning en expertise.

Onze principes

Wij hebben een reeks beginselen vastgesteld, verankerd in de grondrechten, als leidraad voor ons werk. Dit zijn concrete normen die gelden voor ons onderzoek, onze diensten en onze zakelijke beslissingen.

Wij zullen AI-toepassingen beoordelen met het oog op de volgende doelstellingen.
Ten goede van de samenleving

AI-technologie kan en moet de samenleving ten goede komen. Bij het overwegen van mogelijke toepassingen en gebruik van AI-technologieën gaan wij alleen verder wanneer wij van mening zijn dat de te verwachten voordelen de te voorziene risico's en nadelen ruimschoots overtreffen. De milieu- en maatschappelijke gevolgen van een project worden altijd zorgvuldig afgewogen.

1
Zorgen voor technische robuustheid

Wij beperken het risico van onbedoelde gevolgen van de toepassingen die wij bouwen en de AI-technologieën die wij ontwikkelen door ervoor te zorgen dat deze veerkrachtig, veilig en betrouwbaar zijn. Wij streven daarbij naar hoge normen van wetenschappelijke uitmuntendheid.

2
Verantwoordelijkheid

Wij leggen verantwoording af om samen met onze klanten de nodige mechanismen in te voeren om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de door ons gebouwde toepassingen te garanderen.

3
Respect human autonomy

Together with our clients, we seek to empower human beings. We do that by providing detailed explanations of our technologies, appropriate opportunities for feedback and overarching control. Next to that, we ensure that proper oversight mechanisms are in place.

4
Advocate fairness and explicability

In the design of all our applications, we proactively advocate and foster diversity, seek to avoid unfair bias and consider explicability and transparency.

5
Protect personal information and security

Our data security & governance protocols & policies ensure that privacy and the quality, protection and integrity of data is central to everything we do.

6

We believe that technology should only be applied in a trustworthy way and therefore believe in the principle of “open collaboration” on this topic. We are happy to collaborate with other institutions and organizations and to exchange our knowledge, insights and practical experiences in an open book manner.

Onze verbintenis

In addition to the above objectives, ML6 pledges to not design or deploy AI in projects whose principal purpose is to:

Create or improve weapons

E.g. optimizing nuclear weapons

1
Cause any harm to humans

E.g. create a robot that physically attacks humans

2
Contribute to child labour or slavery

E.g. create a robot that hurts people when they are not working hard enough

3
Influence political decisions

E.g. influencing votes

E.g. Influencing politicians to make certain decisions

4
Discriminate

E.g. An algorithm that detects the skin color of people to give warnings to employees of a store if a person with a certain skin color enters their store

5

In the context of dual-use technologies, we commit to guarding against the use of our technology for the use of force.

Commitment to the environment

We aim to minimise the environmental impact of our services by:

Applying research into AI solutions that may help to address global environmental concerns (e.g. traffic optimisation, smart agriculture, weather and climate predictions, ...)

Adopting ways of working and development principles that reduce the footprint of our solutions during development, deployment and use as much as possible (e.g., using pre-trained models, etc.)

Developing powerful technical solutions for our clients that help optimise compute resources

Using green cloud providers wherever possible

Future-proofing Responsible AI

As the methods and possible applications of AI are continuously developing at a massive scale and society’s concept of ethics and the regulation of artificial intelligence is still being shaped, we acknowledge that this area is dynamic and evolving. We are committed to staying up-to-date with the latest evolutions in the technological, legal and ethical fields and to integrate the latest findings and best practices within ML6 as appropriate and adapt as we learn more over time. Discover the work our Ethical AI working group is doing here.

Discover our ethics unit

Implementing our AI principles

We’re constantly developing initiatives, processes, and governance structures to enact our AI principles. We’ll share our progress as we go.

Open collaboration & engagements

In collaboration with governments, civil society, academia, and businesses, we’re working to ensure trustworthy AI by:

Participating in and supporting the policy, legal, and ethical research community, both at local and international levels

Participating in domestic and international bodies and discussion groups

Accompanying governments as they create incentives for the development of AI

To these ends, ML6 and its agents participate in the following: