advies

Navigate
Intelligence

Generatieve foundation models katapulteerden AI naar de top van de agenda's van leidinggevenden. Dit soort modellen laat de maturiteit van AI als tool voor transformatie zien en bewijst de noodzaak voor bedrijven en organisaties om nu een positie in te nemen met betrekking tot het gebruik van AI en niet achter te blijven ten opzichte van de concurrentie.
Strategie

Defining your AI charter

Wij begeleiden u bij het denkproces om je ambitie en potentiële grenzen bij het gebruik van AI te bepalen.

  • We vertrekken van uw bedrijfsstrategie, innovatiebereidheid en bedrijfswaarden
  • We geven u het nodige inzicht geven in AI, de mogelijkheden en risico's ervan
We besteden aandacht aan wetgeving en ethische AI-principes
Bedrijfsmodel

Ontdek nieuwe inkomstenstromen

Wij helpen u nieuwe soorten activiteiten en inkomstenbronnen te identificeren door het unieke potentieel van AI te benutten.

  • We vertrekken vanuit uw huidige waardestromen en sterktes die van daaruit werden opgebouwd
  • We benutten de innovatieve capaciteiten van AI om uw huidige inkomstenbronnen uit te breiden of te verruimen
We besteden aandacht aan wetgeving en ethische AI-principes
Operationeel model

Vind uw manier van werken opnieuw uit
‍

Wij werken met u samen om AI te introduceren in uw teams en processen om uw huidige manier van werken te transformeren.

  • We vertrekken vanuit uw doelstelling, bijvoorbeeld in termen van productiviteit, duurzaamheid, commercial excellence
  • We beoordelen de haalbaarheid en waarde van de introductie van AI in uw processen
  • We geven het AI-programma vorm en plannen om de vooropgestelde doelen te bereiken
We besteden aandacht aan wetgeving en ethische AI-principes
Vertrouwd door

Onze aanpak

We hanteren een pragmatische en co-creatieve aanpak en combineren onze kennis van AI met uw kennis van uw sector om uw plannen voor de toekomst vorm te geven en weloverwogen besluitvorming te garanderen.

ML AI expertise

Diepgaande kennis van alle AI-domeinen, de mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen bij het gebruik van AI-gebaseerde oplossingen in een realistische context

AI consultancy assets

Gemaakt op basis van tien jaar projectervaring, om gestructureerde en doelgerichte discussies en deliverables mogelijk te maken

Betrouwbare en veilige AI

We plaatsen wettig, ethisch, robuust en veilig gebruik van AI centraal, zodat we bewuste en geïnformeerde keuzes kunnen maken

Sectoroverkoepelende kruisbestuiving

Inzichten en best practices opbouwen en delen tussen verschillende sectoren en soorten bedrijven als bron van inspiratie

Resultaten op maat

We nemen uw bedrijfsstrategie, waarden, cultuur en zin voor verandering als uitgangspunt voor het stellen van ambities op maat en het vormgeven van uw toekomstplannen

Referenties

Bekijk alle
Abstract image with a server and a cloud

AI Competence Center voor Digitaal Vlaanderen

Met de oprichting van een AI Competence Center neemt Digitaal Vlaanderen een centrale rol in op het vlak van AI binnen de Vlaamse overheid. We ondersteunden het agentschap bij het samenbrengen en inspireren van verschillende entiteiten om hoogwaardige AI use cases te bedenken en te prioriteren. Door enkele van deze use cases verder te trechteren en te detailleren via een design thinking-aanpak, bewezen we de waarde door de oplevering van een werkend prototype.

Computer generated EU flag on blue background

Ethische en technische beoordeling voor het EU Council Newsroom team

ML6 evaluated the technical feasibility and potential ethical risks involved in using an AI-based solution for annotating media assets. We used our risk assessment methodology to assess the key ethical challenges based on the 7 dimensions of Trustworthy AI and give recommendations to mitigate potential risks already in the design of a technical solution.
‍Read the full case study here.
‍

ML6 als uw partner in AI

We have a hands-on, proven track record in AI projects

10 years of experience in the data and AI domain of experience, expanding from a local Belgian to a European presence

300 + projects on different use cases , designing, building and running AI based solutions that transform the heart of our clients

150+ clients in different industries, including manufacturing; life sciences, media, retail & ecommerce, waste handling & recycling, energy, financial services, real estate, as well as governmental institutions 

We have an informed opinion on the future

15% of time invested in own research & development, to ensure we stay at the forefront of AI innovation, testing new models and techniques and contribution to new developments

3.000.000+ downloads per month of ML6 open source contributions: underlining our active role in the open source community and the practical relevance of our contributions

250+ publications with tough leadership knowledge and opinions, available on our ML6 website providing free access to up to date AI expertise 

contact

Neem contact met ons op

Do you want to embark or further guide your AI journey? Let's discuss how we can help you in doing that.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Praat met
Edle Everaert

Head of Business Consulting

Contacteer Edle